Woodworking Talk banner

Navigation

16A flamedsides 1

16A flamedsides 1

 • 0
 • 0
14 sidemold

14 sidemold

 • 0
 • 0
13A sideclamped 2

13A sideclamped 2

 • 0
 • 0
13 sideclamp 2

13 sideclamp 2

 • 0
 • 0
back of headstock

back of headstock

 • 0
 • 0
16 rosewoodveneer 1

16 rosewoodveneer 1

 • 0
 • 0
15 ears 1

15 ears 1

 • 0
 • 0
15A ears 1

15A ears 1

 • 0
 • 0
side clamped

side clamped

 • 0
 • 0
side clamp

side clamp

 • 0
 • 0
side

side

 • 0
 • 0
Clamp Brace

Clamp Brace

 • 0
 • 0
Brace fitted

Brace fitted

 • 0
 • 0
Carbon

Carbon

 • 0
 • 0
Shaving Brace

Shaving Brace

 • 0
 • 0
Archtop f hole

Archtop f hole

 • 0
 • 0
Archtop f hole

Archtop f hole

 • 0
 • 0
100 0298

100 0298

 • 0
 • 0
100 0297

100 0297

 • 0
 • 0
using parallel bracing

using parallel bracing

 • 0
 • 0
depth gauging holes

depth gauging holes

 • 0
 • 0
Shaping the top plate

Shaping the top plate

 • 0
 • 0
Start for a friend

Start for a friend

 • 0
 • 2
Top